Trainingen voor ouders

Opvoeden is leuk, maar niet altijd eenvoudig. Iedereen twijfelt wel eens over de beste aanpak. Of het nu gaat over kleine kinderen of jongeren. We organiseren regelmatig thema-avonden of workshops/trainingen in kleine groepen, maar staan ook open voor vragen van ouders om daar op maat iets voor te ontwikkelen. Suggesties zijn welkom via fort33@lariks-leusden.nl.

Grenzen stellen zonder je schuldig te voelen

Workshop voor ouders van kinderen 2-8 jaar. Ook wel eens toegegeven aan de grillen van je kind, zodat hij/zij weer rustig en kalm zou worden? Of heb je misschien iets te overdreven gereageerd en daar later spijt van gekregen? Tijdens deze workshop van Hanneke Verweij met herkenbare voorbeelden krijg je tips aangereikt over hoe je consequent blijft en je kind zich tegelijkertijd begrepen en gezien voelt. Binnenkort meer informatie op www.sociaalplein-leusden.nl.

Going through difficult days together

Zakgeld. Wat spreek je af?

In het kader van de Week van het geld is er op 26 maart in samenwerking met Stadsring 51 een thema-avond over zakgeld voor ouders van kinderen (10+). Vanaf welke leeftijd begin je met zakgeld en kleedgeld? Wat is een redelijk bedrag? Wat spreek je af over het telefoonabonnement? Moet dat van het zakgeld? et cetera. Aanmelden:  www.sociaalplein-leusden.nl of mail naar fort33@lariks-leusden.nl.

kindmetgeld-klein-1500x1000

Minder conflicten dankzij ‘Het slimme brein’

Workshop voor ouders van kinderen 8-12 jaar. Wil je weten wat je kunt doen in die situaties waarbij je denkt: daar gaan we weer… Of: hoe ga ik dit nu weer oplossen? Ben je het zat om politieagent te spelen in je eigen huis? Tijdens deze workshop geeft Hanneke Verweij inzicht in de kracht van bewust positief opvoeden en krijg je tips en trics aangereikt. Aanmelden via www.sociaalplein-leusden.nl of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl.

father and son

Trainingen voor jongeren

We krijgen steeds meer vragen over weerbaarheid van jongeren, daarom zijn we bezig met het ontwikkelen van een assertiviteitstraining voor jongeren. Naast spel en oefeningen komt ook fysieke weerbaarheid aan bod. Zo dagen we de jongeren uit om zichzelf verder te ontwikkelen.

De huisartsen geven ook signalen af dat er steeds meer jongeren zijn met stress gerelateerde klachten. In samenwerking met diverse partners is hiervoor ook een training in ontwikkeling. Houd www.fort33.nl in de gaten of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op de hoogte.

Girls Only

Vorig jaar was het een groot succes. Girls Only: 4 thema-avonden voor jonge meiden. Met social media, Instagram modellen en #metoo is het voor jonge meiden niet altijd makkelijk om de juiste keuzes te maken en te weten wat is nou goed en wat niet. Elke avond heeft een ander thema en wordt verzorgd door een professional. Houd www.fort33.nl in de gaten of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op de hoogte.

Group of teenagers taking a self portrait

Hier ben ik!

Veel kinderen kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Omdat ze bijvoor­beeld verlegen of onzeker zijn, moeite hebben om voor zichzelf op te komen of het lastig vinden om contact te leggen. Hier ben ik! leert kinde­ren steviger in hun schoenen te staan, weerbaarder te worden en meer plezier te beleven aan sociale contacten.

Door een combinatie van sport, spel en oefeningen ervaren kinderen spe­lenderwijs wat het effect is van hun gedrag. Hier ben ik! wordt een aantal keer per jaar georganiseerd voor verschillende leeftijdsgroepen. De trai­ning bestaat uit 8 bijeenkomsten na schooltijd. Bij de laatste bijeenkomst doen ook de ouders mee. Hier ben ik! wordt gegeven door Lariks in samen­werking met Buurtsportcoach. Locatie: Fort33 en een sporthal in Leusden. Weten wanneer de eerstvolgende training start? Houd www.fort33.nl in de gaten of stuur een mail naar fort33@lariks-leusden.nl en we houden je op de hoogte.

Summer portrait, beautiful freckled young woman

Workshop banden plakken

In de huidige maatschappij is het niet meer gebruikelijk om dingen te repareren. Als iets stuk is gooi je het weg en koop je het nieuw. Omdat wij dat zonde vinden organiseren we in samenwerking met Lariks Leusden en Gastvrij Leusden op 8 maart een workshop bandenplakken. van 11.00 uur tot 13.00 uur leren we de jeugd (en iedereen die maar wil) weer hoe je een bandje moet plakken. Help het milieu, plak je band!

Meld je wel even aan zodat we weten hoeveel plaksetjes we in moeten slaan.

adult-bicycle-bike-1154089
MENU