Voor jong en oud

FORT33 voor jong en oud is een brede preventie voorziening voor jong en oud, met aandacht voor speciale doelgroepen. Hierbij gaan we uit van de mogelijkheden en talenten die iedereen heeft. Dit geldt voor onze bezoekers, maar ook voor onze vrijwilligers.

Vanuit dit uitgangspunt organiseren we diverse activiteiten, maar stimuleren ook inwoners zelf activiteiten te organiseren. We zijn constant op zoek naar verbindingen die we tussen verschillende doelgroepen kunnen leggen.

Vanaf de oprichting zijn we vooral een jongerencentrum. De doelgroep Jongeren blijft voor ons belangrijk. Sommige jongeren hebben extra aandacht nodig. Bijvoorbeeld omdat ze opgroeien in omstandigheden met veel risico’s. Met onze inzet willen we de kans op problemen thuis, op school of in de vrije tijd zo klein mogelijk maken. Ook bieden we een bijdrage om jongeren te ondersteunen om de weg weer terug te vinden.

Hierbij gaan we uit van drie programmalijnen:

Programmalijn 1 – Ontmoeten en ontspannen

 • Een plek bieden waar inwoners zich kunnen ontspannen.
 • Een plek bieden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kennis kunnen maken met elkaars cultuur en een sociaal netwerk kunnen opbouwen.
 • Een plek bieden waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen en waar de jongerenwerker de jongeren vanuit een coachende rol ondersteunt.
 • Een plek bieden waar inwoners kennis kunnen maken met diverse activiteiten op het gebied van sport en cultuur met een mogelijke doorstroom naar verenigingen.
 • Een bijdrage leveren aan het voorkomen van rondhangen uit verveling met negatieve gevolgen als overlast etc.
 • Bruggen slaan tussen verschillende groepen jongeren en tussen jongeren en andere groepen, waardoor ze elkaar leren kennen en er wederzijds begrip ontstaat.

Programmalijn 2 – Ontwikkeling en educatie

 • Zo vroeg mogelijk signalen herkennen en oppakken bij jongeren, als het gaat om psychische, sociale en/of leerproblemen om te voorkomen dat problemen groter en problematischer worden.
 • Zorgen voor een snelle opschaling naar de juiste organisatie waar nodig met een warme overdracht.
 • Jongeren en speciale doelgroepen leren om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat zij volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
 • Jongeren en speciale doelgroepen in hun kracht zetten en weerbaar (fysiek en mentaal) maken.
 • Een bijdrage leveren aan het versterken van de opvoeding van ouders door handreikingen aan te dragen.
 • Stimuleren van actieve participatie en jongeren vaardigheden bijbrengen.

Programmalijn 3 – Maatwerk

 • Het aanbrengen van structuur, leren samenwerken, doorzettingsvermogen, talenten ontdekken.
 • Voorkomen van voortijdig schoolverlaten, recidive en andere uitval bij jongeren.
 • Een bijdrage leveren aan een positief toekomstperspectief.

Bij de onderdelen jongeren, speciale doelgroepen en samenwerking met partners kan je zien welke activiteiten we hiervoor uitvoeren.

MENU