Huisregels

We hebben huisregels opgesteld voor de veiligheid van onze bezoekers. Houd je aan de huisregels. Leef je de huisregels niet na? Dan moet je Fort verlaten. Het niet naleven van de huisregels kan zelfs tot gevolg hebben dat je niet meer welkom bent in Fort. Ben je aanwezig in Fort dan betekent dit dat je akkoord gaat met onze huisregels

Algemeen

 • Bezoekers volgen altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Fort op.
 • Wij zijn trots op onze vrijwilligers en willen een veilige werkomgeving voor ze. Wanneer een bezoeker een onveilige situatie creëert behouden wij ons het recht om de bezoeker het pand uit te zetten.
 • Bezoekers moeten zich bij Fort altijd kunnen legitimeren.
 • Bezoekers kunnen bij binnenkomst gefouilleerd worden. Als een bezoeker hieraan niet meewerkt, kan de bezoeker de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers die zich schuldig maken aan afwijkend gedrag zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie tegen medewerkers en bezoekers van Fort worden direct verwijderd uit Fort.
 • Bezoekers die worden verwijderd uit Fort, hebben geen recht op teruggave van het entreegeld.
 • Bij bezoekers die zich bij het betreden of verlaten van het pand op of rondom het terrein luidruchtig gedragen, wildplassen, vuilnis achterlaten of vernielingen aanrichten, kan de (toekomstige) toegang worden geweigerd.
 • Dieren worden niet toegestaan. Uitzondering zijn hulphonden.

 

Roken, drank, drugs en wapens

 • Aan bezoekers onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken.
 • Als bezoekers zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, verkopen we aan hen geen alcoholische dranken meer.
 • Bezoekers mogen slechts roken in de daartoe bestemde rokersruimte. Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Het roken van joints is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen geen zelf meegebrachte drank nuttigen.
 • Bezoekers mogen niet in het bezit zijn van drugs, geen drugs gebruiken en/of verhandelen binnen het gebouw of op het terrein van Fort. We nemen aangetroffen drugs in beslag.
 • Bezoekers mogen geen wapens dragen en/of verhandelen en/of gebruiken binnen het gebouw of op het terrein van Fort.

 

Veiligheid

 • Fort hanteert geen minimum leeftijdgrens voor bezoekers. Geldt er voor een bepaalde activiteit wel een minimumleeftijd dan maken we dat bekend op onze website.
 • Bij Fort zijn we begaan met uw gehoor. Onze technici doen er dan ook alles aan om het geluid zo optimaal mogelijk te versterken zodat u zo lang en veilig mogelijk kan genieten van de concerten. In het geval dat u toch last heeft van het geluid bieden wij gehoorbescherming aan bij de kassa.
 • Fort heeft niet standaard een bewaakte garderobe. Er zijn wel onbewaakte kapstokken. Op enkele evenementen bieden wij bewaakte garderobe aan.
 • Bezoekers mogen geen glas en/of drank mee naar buiten nemen m.u.v. ons terras.
 • Bezoekers mogen niet stagediven en/of crowdsurfen.

 

Aansprakelijkheid

 • Fort is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen.
 • Als wij constateren dat bezoekers expres schade aan eigendommen van Fort toebrengen dan schakelen we de politie in. Ook verhalen we de schade op de veroorzaker(s).
 • Bezoekers mogen geen (professionele) geluids- en/of beeldopnames maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fort.

 

Klachten

Heeft u een klacht? Zeg het ons!

Fort stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke dienstverlening te verlenen. Toch kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. Wij hebben een klachtenreglement waarin wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachten in behandeling worden genomen. U kunt dit reglement opvragen door een mail te sturen naar: info@fort33.nl.