Prettige oefenruimte in Leusden

Cultuurpodium Fort33 beschikt over een mooie oefenruimte in Leusden. De oefenruimte is +/- 15m² groot. Het pand (Bavoortseweg 25) ligt naast de A28 en heeft een bushalte voor de deur waardoor het goed bereikbaar is vanuit Amersfoort. Er is gratis en meer dan voldoende parkeergelegenheid. Ook met de fiets is het pand gemakkelijk te bereiken. Naast repetities zijn de oefenruimtes zijn ook geschikt voor het opnemen van podcasts of andere audio. Een mobiele opnameset is hiervoor aanwezig. De oefenruimte wordt het hele jaar door verhuurd, 7 dagen in de week. Het is ook mogelijk om een vast dagdeel te boeken zodat je er wekelijks of tweewekelijks in kan.

De tijden waarop de oefenruimte kan worden gehuurd hebben we handig opgedeeld in blokken:

  1. Ochtend (10:00 – 14:00 uur)
  2. Middag (14:00 – 18:00 uur)
  3. Avond (19:00 – 23:00 uur)

In de oefenruimte vind je:

  • 2 x Hughes & Kettner Vortex Black Series (100W) gitaarversterkers met Hughes & Kettner Vortex 412 Guitar Cabinet (100W).
  • Peavey Combo 115 met 2 x 15″ speakers (300W).
  • 5-delig Pearl drumstel exclusief bekkens en stokken.
  • Zanginstallatie zonder snoeren en microfoon(s).
  • Koffiezetapparaat en waterkoker.

Tarieven

Losse boeking
35keer
Eenmalig/incidenteel

Een losse repetitie voor de ochtend, middag, avond of in het weekend.

Tweewekelijks
65maand
(abonnement)

1x per twee weken op een vast moment repeteren. Bij dit abonnement krijg je, naast de korting op het tarief, een sleutel waarmee je zelf toegang krijgt tot de oefenruimte.

Wekelijks
125maand
(abonnement)

1x per week op een vast moment repeteren. Bij dit abonnement krijg je, naast de korting op het tarief, een sleutel waarmee je zelf toegang krijgt tot de oefenruimte.

Goed om te weten…

1Zijn de prijzen inclusief of exclusief BTW?

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW.

2Hoe betaal ik voor de repetitie(s)?

Voor de betaling van zowel een losse repetitie als van de abonnementen ontvang je aan het einde van de maand een (verzamel)factuur.

3Welke regels/voorwaarden gelden er?

1. Reservering en boekingen 

1.1. Huurder verklaart door een reservering op de hoogte te zijn van, en in te stemmen met deze algemene huurvoorwaarden.
1.2. Huurder dient zich te houden aan de vastgestelde aanvangstijd en eindtijd.
1.3. Eerder gebruik of uitlopen na een dagdeel kan alleen wanneer dit vooraf is aangevraagd en schriftelijk bevestigd door de verhuurder.
1.4. Voor de buiten het dagdeel vallende periode zal een meerprijs worden doorberekend.

2. Gebruik van de gehuurde ruimte(n) 

2.1. Het is huurder niet toegestaan de ruimte aan derden te verhuren of in gebruik te geven.
2.2. Huurder dient aanwijzingen van personeel van verhuurder ten aanzien van het gebruik van de gehuurde ruimte(n) op te volgen.
2.3. Huurder dient ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het gebouw en aan de in en om het gebouw aanwezige zaken.
2.4. Huurder dient de ruimte(n) achter te laten in dezelfde staat als waarin deze werd(en) aangetroffen.
2.5. Indien de ruimte(n) niet naar behoren wordt aangetroffen dient dit vooraf en voor aanvang bij het personeel van de verhuurder te worden gemeld.
2.6. Huurder is verplicht aangebrachte schade aan het pand te melden en te vergoeden.
2.7. De verhuurder heeft het recht door haar geconstateerde schade aan en in gehuurde ruimte(n) evenals de aanwezige inventaris te laten herstellen op kosten van de huurder, voor zover de schade is ontstaan ten tijde van het gebruik van de desbetreffende ruimte(n) door huurder dan wel daarmee rechtstreeks verband houdt.
2.8. Extra kosten door overmatige vervuiling, opruim- en herstelkosten zullen in alle gevallen volledig en zonder voorbehoud in rekening gebracht worden.
2.9. De gehele ruimte is rookvrij.
2.10. Deuren dienen te allen tijde gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht en/of gezongen in de ruimte(n).
2.11. Het is huurder niet toegestaan de ruimte(n) te betreden van medehuurder of deze te (ver)storen tijdens de huurperiode.
2.12. Huurder dient er zorg voor te dragen dat geen overlast veroorzaakt wordt bij het in gebruik nemen en verlaten van de ruimte(n).
2.13. Huurder dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten.

3. Betaling 

3.1. De kosten voor een losse boeking worden aan het einde van de maand waarin de boeking heeft plaatsgevonden opgemaakt door middel van een (verzamel)factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 14 dagen.
3.2 De kosten voor een abonnement wordt maandelijks achteraf aan het einde van de maand opgemaakt door middel van een factuur. De betalingstermijn van deze factuur bedraagt 14 dagen.

4. Opzegging en/of annulering van de huurovereenkomst door huurder 

4.1. Voor alle abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Wanneer je een vervangende huurder regelt of er huurders op de wachtlijst staan, kan dit in overleg verkort worden. Opzegging is alleen schriftelijk geldig via verhuur@fort33.nl.
4.2 Tot uiterlijk 24 uur van tevoren kan een losse boeking kosteloos worden geannuleerd. Daarna vindt er geen restitutie plaats, tenzij het Fort33 of huurder lukt om op het gereserveerde tijdstip een andere band te plaatsen. In dat geval ontvangt huurder 50% retour.

5. Ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder 

5.1. Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van:
5.1.1. het niet nakomen van de verplichtingen door huurder zoals vastgelegd in de reservering of huurovereenkomst;
5.1.2. wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;
5.1.3. overlast door huurder (of gebruikers) aan andere huurders of aan verhuurder
5.1.4. gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);
5.1.5. het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;
5.1.6. ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder of gebruikers;
5.1.7. het in gevaar brengen van de goede naam van de accommodatie of één van de in het pand gevestigde organisaties en bedrijven;
5.1.8. in geval de relatie tussen huurder en overige huurders of huurder en verhuurder ernstig verstoord is;
5.1.9. na één of meerdere klachten over huurder of activiteiten van de huurder. Verhuurder zal al dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding. 

6. Aansprakelijkheid 

6.1. Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld; noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële en immateriële schade en/of bedrijfsschade ten gevolge van verblijf binnen de ruimte als voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurders aangeboden activiteiten.
6.2. Huurder is aansprakelijk voor schade geleden aan het gebouw, waaronder ook de vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, tijdens de gehuurde dagdelen. 

7. Extra kosten 

7.1. Indien er door verhuurder klachten zijn qua staat waarin een zaal door de huurder achtergelaten wordt, heeft verhuurder het recht kosten in rekening te brengen, hetzij eenmalig of voor supervisie na elk gehuurd dagdeel.
7.2. Kosten gemaakt door nalatigheid, oneigenlijk gebruik, beschadiging van vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen, zijn voor rekening van huurder. 

8. Huisregels 

8.1. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels en zich dienovereenkomstig te gedragen of daarnaar te handelen. De huisregels zijn bij verhuurder op te vragen en hangen in de ruimte aan de muur.

9. Toepasselijk recht bij geschillen 

9.1. In geval van geschillen tussen verhuurder en huurder is het Nederlands recht van toepassing.
9.2. Mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats van verhuurder. 

10. Overig

10.1 Cultuurpodium Fort33 behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.

Algemene voorwaarden vastgesteld op 01 januari 2023.

4Ik heb nog een vraag...

Voor vragen over het huren van de oefenruimte kan je ons natuurlijk altijd bellen op 033-4945691. Je kunt je vraag ook op de mail zetten. Als je deze stuurt naar verhuur@fort33.nl dan pakken ‘m zo gauw mogelijk op!