Huisregels

Binnen het Fort en op ons festivalterrein is iedereen welkom en moet iedereen zich ook welkom voelen. Wij willen optimaal instaan voor een prettige, veilige sfeer voor al onze gasten en voor onze medewerkers. Onze huisregels vormen één geheel met onze Algemene Voorwaarden. Stap je het Fort binnen of breng je een bezoek aan één van onze festivals? Dan ga je akkoord met de volgende regels:

 • Bezoekers volgen altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Fort op.
 • Wij zijn trots op onze vrijwilligers en willen een veilige werkomgeving voor ze. Wanneer een bezoeker een onveilige situatie creëert behouden wij ons het recht om de bezoeker het pand uit te zetten.
 • Bezoekers moeten zich bij Fort altijd kunnen legitimeren.
 • Bezoekers kunnen gefouilleerd worden. Als een bezoeker hieraan niet meewerkt, kan de bezoeker de toegang worden geweigerd.
 • Bezoekers die zich schuldig maken aan afwijkend gedrag zoals racisme, discriminatie, geweld en agressie tegen medewerkers en bezoekers van Fort worden direct verwijderd uit Fort of van het festivalterrein.
 • Bezoekers die worden verwijderd, hebben geen recht op teruggave van het entreegeld.
 • Bij bezoekers die zich bij het betreden of verlaten van het pand of het festivalterrein op of rondom het terrein luidruchtig gedragen, wildplassen, vuilnis achterlaten of vernielingen aanrichten, kan de (toekomstige) toegang worden geweigerd.
 • Dieren worden niet toegestaan. Uitzondering zijn hulphonden.

 

Roken, drank, drugs en wapens

 • Aan bezoekers onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken.
 • Als bezoekers zichtbaar onder invloed van alcohol en/of drugs zijn, verkopen we aan hen geen alcoholische dranken meer.
 • Bezoekers mogen slechts roken in de daartoe bestemde rokersruimte. Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret. Het roken van joints is niet toegestaan.
 • Bezoekers mogen geen zelf meegebrachte drank nuttigen.
 • Bezoekers mogen niet in het bezit zijn van drugs en mogen geen drugs gebruiken en/of verhandelen binnen het gebouw of op het terrein van Fort. We nemen aangetroffen drugs in beslag.
 • Bezoekers mogen geen wapens dragen en/of verhandelen en/of gebruiken binnen het gebouw of op het terrein van Fort.

 

Veiligheid

 • Fort en het festivalterrein zijn toegankelijk voor alle leeftijden; kinderen jonger dan 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene naar binnen of het terrein op;
 • Bij Fort zijn we begaan met uw gehoor. Onze technici doen er dan ook alles aan om het geluid zo optimaal mogelijk te versterken zodat u zo lang en veilig mogelijk kan genieten van de concerten. In het geval dat u toch last heeft van het geluid bieden wij gehoorbescherming aan bij de kassa.
 • Fort heeft niet standaard een bewaakte garderobe. Er zijn wel onbewaakte kapstokken. Op enkele evenementen bieden wij bewaakte garderobe aan.
 • Bezoekers binnen Fort mogen geen glas en/of drank mee naar buiten nemen m.u.v. ons terras. Flessen, blikjes, vloeistoffen, etenswaar en glaswerk mogen het festivalterrein niet op;
 • Bezoekers mogen niet stagediven en/of crowdsurfen.

 

Aansprakelijkheid

 • Fort is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van eigendommen.
 • Als wij constateren dat bezoekers expres schade aan eigendommen van Fort toebrengen dan schakelen we de politie in. Ook verhalen we de schade op de veroorzaker(s).
 • Bezoekers mogen geen (professionele) geluids- en/of beeldopnames maken, zonder uitdrukkelijke toestemming van Fort.

 

Klachten

Heeft u een klacht? Zeg het ons!

Fort stelt alles in het werk om een zo goed mogelijke dienstverlening te verlenen. Toch kan het voorkomen dat er fouten of vergissingen worden gemaakt. Wij hebben een klachtenreglement waarin wordt beschreven hoe een klacht kan worden ingediend en hoe de klachten in behandeling worden genomen. U kunt dit reglement opvragen door een mail te sturen naar: info@fort33.nl.