Sunday Jamsessions

Sunday Jamsessions

Er kan weer gejamd worden! Onder leiding van Blinde Ed kan naar hartenlust gejamd worden door iedereen die mee wil spelen. Het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon langs te

Read more